Dlaczego warto pracować nad marką pracodawcy?

Rozwijający się rynek pracownika to nie jedyny powód, aby zastanowić się nad działaniami employer brandingowymi. Dobrze przygotowana i wdrożona strategia w tym zakresie daje pracodawcy wiele korzyści.

Employer branding to termin, który w ostatnich latach robi furorę wśród HR-owców. Trudno się dziwić, skoro to wszelkie działania, których celem jest zaprezentowanie przedsiębiorstwa jako idealnego miejsca do pracy. Pozwala na przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych pracowników.
Markę pracodawcy buduje wiele elementów, m.in.: przyjazna kultura organizacyjna, odpowiedni poziom zaangażowania pracowników, misja i wartości wyznawane w firmie, komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna, organizacja procesu rekrutacji. Proces tworzenia marki pracodawcy nie jest więc domeną jedynie działów personalnych. Employer branding współtworzą – w różnym zakresie – wszyscy w firmie – od HR-owców, przez zarząd, PR-owców, marketingowców, a na szeregowych pracownikach skończywszy.

Długa lista korzyści

Mocna marka pracodawcy oznacza szereg wymiernych korzyści. Pozwala m.in. zaoszczędzić dwa cenne zasoby – pieniądze i czas. Szacuje się, że i czas, i koszty rekrutacji w firmie z dobrą marką pracodawcy są o połowę niższe niż w przypadku przedsiębiorstw, które nie prowadzą skutecznych działań employer brandingowych.

Znany i pożądany pracodawca może więc przyciągnąć interesujące go talenty wydając zdecydowanie mniej na rekrutację niż konkurencja. Co więcej, odpowiednio zmotywowani kandydaci często sami, spontanicznie zgłaszają się do takiego pracodawcy. Dobrzy pracodawcy mają od 20 do 50 proc. większą pulę kandydatów, spośród których mogą wybrać tego właściwego. Na zwiększoną, dzięki strategii employer brandingowej, łatwość przyciągania talentów do organizacji wskazało aż 46 proc. przedsiębiorców biorących udział w badaniu HRM Institute, pt. „Employer Branding w Polsce 2018”. To powoduje, że spada ryzyko zatrudnienia przypadkowej osoby. Aż 78 proc. osób w powyższym badaniu wskazało, że posiadanie strategii EB wpływa na lepsze dopasowanie kandydatów do kultury organizacyjnej firmy.

Działania z zakresu tzw. wewnętrznego employer brandingu budują też zadowolenie i lojalność pracowników. W firmie, która dobrze ich traktuje i liczy się z ich opinią, odnotowuje się: dużo niższą fluktuację (tak wskazało 75 proc. ankietowanych przez HRM Institute), niższy wskaźnik nieobecności w pracy oraz większe zaangażowanie pracowników w wykonywanie swoich zadań. Zadowoleni pracownicy oferują też wyższą jakość obsługi klientów, a to wpływa na wzrost ich satysfakcji i przekłada się w bezpośredni sposób na wyniki finansowe organizacji.

Związani z firmą pracownicy są też bardziej skorzy do lojalności nawet w kryzysowych dla firmy czasach. Z moich obserwacji wynika, że prawdą jest też stwierdzenie, że pracownicy to najlepsi ambasadorzy marki i większa ich satysfakcja wpływa na większą liczbę rekomendacji potencjalnych nowych pracowników.

Jak kandydat sprawdza markę pracodawcy

Szacuje się, że kandydaci do pracy w firmie średnio poświęcają około godziny na jej zbadanie przed złożeniem aplikacji. Skąd czerpią informacje? Według opublikowanego w 2018 roku badania firmy Antal, głównym źródłem wiedzy o preferowanych pracodawcach są publikacje o firmie w mediach oraz na portalach branżowych i informacyjnych. Z takich doniesień korzysta 37 proc. potencjalnych pracowników. Kolejne źródła informacji to: znajomi pracujący w danej firmie (35 proc.) oraz opinie w internecie (33 proc.).


źródło: Antal, 2018

W praktyce każde działania, które przy akceptowalnym poziomie zaangażowania finansowego przynoszą wymierne efekty dla marki pracodawcy są właściwe. Polish Campus Marketing pomaga budować employer branding docierając do ponad miliona studentów. Wykorzystujemy do tego: reklamę w technologii display screen, plakaty, ulotki, foldery, kampanie mailingowe, kampanie niestandardowe, eventy, stoiska, itp.

Niezależnie od wybranych kanałów, musimy pamiętać o właściwym przekazie dotyczącym marki pracodawcy. Które informacje są kluczowe dla kandydatów? Trzy najważniejsze cechy pożądanego pracodawcy, jakie wymienili respondenci firmy Antal, to: wielkość i prestiż firmy, styl zarządzania i kultura organizacyjna oraz wysokość wynagrodzenia.


źródło: Antal, 2018

Przy opracowywaniu strategii employer brandingowej należy pamiętać o pokoleniu Y. Jak wykazały badania Deloitte („Deloitte Millenial Survey 2018”), dla polskich „millenialsów” priorytetami przy wyborze pracodawcy są: wynagrodzenie, pozytywna kultura organizacyjna, elastyczność (czasu i miejsca pracy), możliwość dalszego kształcenia, programy well-being i inicjatywy pracownicze.

Jak się za to zabrać?

Mimo, że employer branding jest bardzo ważny dla firmy zaledwie połowa polskich przedsiębiorców ma strategię w tym zakresie. Jak pokazuje wspomniany już raport „Employer Branding w Polsce 2018”, odsetek ankietowanych firm, które deklarują, że posiadają jasno zdefiniowaną strategię employer brandingową to 18 proc. Kolejnych 35 proc. przedsiębiorstw deklaruje, że ma strategię, ale musi ją jeszcze rozbudować.
Podstawą strategii employer brandingowej jest audyt sytuacji obecnej i określenie firmowego EVP. Potem należy dobrać odpowiednie narzędzia oraz kanały i można rozpocząć promocję. Ale to już temat jednego z moich kolejnych artykułów.

Masz pytania dotyczące employer brandingu? Chcesz efektywnie budować markę pracodawcy wśród studentów? Pozyskać najlepszych z nich jako swoich pracowników? Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Polish Campus Marketing. Oferujemy Państwu bezpośrednią i rozległą komunikację marketingową ze studentami najważniejszych uczelni całego kraju. Portfolio Polish Campus Marketing obejmuje bogate możliwości medialno-marketingowe, od nośników cyfrowych po niestandardową aktywność, zapewniające skuteczne dotarcie do ponad miliona studentów w całej Polsce.Wypełnij formularz by ściągnąć prezentację

Complete steps below to download the presentation